Overskud

Bording - Kom og slå rødder!

REGLER FOR UDDELING AF EVT. OVERSKUD FRA SMØRHULSFESTEN

 

Følgende forudsætninger er gældende for at man kan komme i betragtning til at få andel i evt. overskud:

Forening, organisation eller institution hjemmehørende i Bording med primært ungdomsarbejde som interesseområde. En kombination af ungdoms- og voksenarbejde kan i enkelte tilfælde være berettiget.

 

Andelen af overskuddet skal bruges til nyanskaffelser, opstart af nye tiltag eller aktiviteter, som vil være til glæde og gavn for hele foreningen, organisationen eller institutionen.

 

Der gives ikke andel i overskuddet til dækning af driftsmæssige udgifter.

 

Der gives ikke andel i overskuddet til dækning af udgifter i forbindelser med rejser.

 

Der gives ikke andel i overskuddet til enkeltpersoner.

 

Hvert år i starten af året vil alle, som kan komme i betragtning til at få andel i overskuddet, modtage besked fra byfestudvalget. Herefter sender man en begrundet ansøgning til byfestudvalget som derudfra træffer beslutning angående overskuddets fordeling.

 

Uddelingen vil ske i løbet af foråret eller sommeren, evt. i forbindelse med afholdelse af et arrangement i Bording.