Smørhulsfesten

Bording - Kom og slå rødder!

BYFESTENS HISTORIE I BORDING.

 

Byfestens historie i Bording starter faktisk helt tilbage i 1972. I en periode, hvor anlægslysten og skabertrangen virkelig blomstrer i Bording, med start af friluftsbad, klubhus, Bording hallen og senere forsamlingshuset tager nogle personer initiativ til at starte en byfest. I samme periode lykkes det at samle ca. 2 mill. kroner ind i Bording således at man kan få alle disse tiltag på skinner.

Hvad angår start af en byfest tager Bording KFUM Håndbold kontakt til Bording Tennis & Badminton Klub, Bording Gymnastikforening og Bording Idræts Forening for at høre, om der er interesse i at lave et fælles arrangement, en byfest. Det er der.

 

Gunnar Jacobsen, Villy Christensen, Peter Buch og Jens Sønderby udgør det første byfestudvalg i Bording og i sommeren 1973 afholdes "Sports og Byfest i Bording" for første gang. Festen er henlagt til arealerne omkring klubhuset, der hvor Bording Hallen også ligger i dag.

 

Formålet er at lave noget på tværs af foreningerne til glæde og gavn for byen samt for at skabe en indtægt til foreningerne. En af reglerne i denne første byfest er, at der skal være lige dele sportslige arrangementer og fest-arrangementer. Bl.a. bliver foreningerne pålagt at alle SKAL have mindst et programpunkt i løbet af byfesten. En håndboldkamp, en fodboldkamp, en badmintonkamp og en gymnastikopvisning.

Kort fortalt bliver det en succesfuld start. Hele byen bakker op om byfesten og sådan fortsætter det de kommende år.

 

I starten af 80-erne skal det ske noget nyt. Alle andre byfester har et specielt navn og det skal Bordings byfest også have. Byfestudvalget på dette tidspunkt udskriver en konkurrence blandt Bordings beboere og det bedste forslag bliver fundet og vedtaget. Derefter hedder byfesten i Bording "Solsikkefesten". Den sommer myldrer det frem med solsikker i haverne. Der er nemlig præmier til de flotteste solsikker i Bording.

 

Byfestudvalget består i denne periode af Magne Svendsen, Per Jensen, Venna Lund, Ove Jacobsen, Joan Nobis, Jens Christensen og Carsten Birkkjær. Med tiden sker der selvfølgelig udskiftninger, men byfesten hedder "Solsikkefesten" frem til og med 1993. Efter byfesten i 1993, som ender med et økonomisk underskud og hvad endnu værre er, der er ingen som vil træde ind i udvalget for at hjælpe til, smider byfestudvalget tøjlerne. Byfesterne i Bording er på vej til at blive historie.

 

Men nogle vil det anderledes. Carsten Birkkjær udtænker et helt nyt koncept som bl.a. indebærer at byfesten flytter fra området ved hallen og op midt i byen. Der indkaldes til stormøde for at høre, om der er opbakning til de nye tanker. Og det er der. Et udvalg bliver nedsat og i 1994 afholdes den første "Smørhulsfest" med både et arrangementsmæssigt og et økonomisk godt resultat. Udvalget i 1994 består af Carsten Birkkjær, Hanne Lindberg, Else Jacobsen, Ove Jacobsen, Susanne Larsen, Jonna Laursen og Ove Pedersen.

 

Placeringen af byfesten midt i byen på P-pladsen bag Andelskassen fører til, at det kunne være en god ide at få navngivet denne plads. Før i tiden lå Bording Mejeri her. Bording Mejeri var kendt for sin smørproduktion. Samtidig lå der i tidernes morgen en gård ikke ret langt fra mejeriet som blev kaldt "Æ smørhul". Dermed lå det klart at pladsen skulle hedde "Smørhullet" og byfesten fik navnet "Smørhulsfesten". Det talte også til navnets fordel, at vi jo alle faktisk syntes, og synes i dag, at Bording ER et smørhul at bo i. En rigtig god by.

Efter lidt sværdslag med kommunen omkring navnet på pladsen blev det godkendt og det officielle skilt på pladsen bekræfter, at pladsen i dag hedder "Smørhullet".

 

Smørhulsfesterne i 2009 og 2010 går hen og bliver rigtig dårlige, økonomisk set. Arrangementsmæssigt går det faktisk helt godt, men vejret driller i voldsom grad. Dette betyder, at begge år resulterer i underskud.

 Umiddelbart efter Smørhulsfesten 2009 meddeler Carsten Birkkjær, at byfesten i 2010 bliver hans absolut sidste, som medlem af udvalget.

Efter 2010-byfesten trækker de tilbageblevne i tænkeboksen. Vil man mere ? Der bliver afholdt et stormøde i Bording Forsamlingshus, som desværre ikke udmønter sig i de store nye tanker.

Men Michael Nielsen og Peter Jensen, som begge har været med i udvalget de sidste par år, samt Pia Hald, som efterhånden kan kaldes byfestveteran i ordets bedste forstand, beslutter at man vil prøve. Som ny i udvalget træder Malene Birkkjær ind og disse fire går i gang med at udtænke nye planer.

 

Den vigtigste nye beslutning er nok, at man flytter Smørhulsfesten fra Smørhullet og til Jens Christensens Plads ( Pladsen ved Bording Forsamlingshus). I store træk ligner programmet de foregående, men denne flytning betyder, at man allerede inden man går i gang, har sparet adskillige tusinde kroner. Ved at benytte forsamlingshuset sparer man udgifter til et stort telt samt til toiletvogn.

 

Dette viser sig at være en rigtig god ide. Der er god opbakning fra byen og der er ikke mindst mulighed for at udvikle byfesten i de kommende år.

Under alle omstændigheder bliver Smørhulsfesten 2011 en fornuftig succes.

Smørhulsfesten 2012 var byfest nummer 40 i Bording.

Et jubilæum lidt ud over det sædvanlige.